Facebook - Natangia
Otwórz menu

Kanał mazurski

Natangia Szkoła Żeglarstwa
Skośne tło
Separator

Czy wiedziałeś, że „Kanał Mazurski” miał połączyć Wielkie Jeziora Mazurskie z Bałtykiem? Pierwsze projekty pojawiły się już w XVII wieku i były zasługą Polaków: Józefa Naronowicza oraz Samuela Suchodolca. Panowie stworzyli plan połączenia jeziora Mamry z rzeką Pregołą i Niemnem. Ciekawostką jest, że Panowie Ci należeli do „Braci polskich”- odłamu religijnego odrzucającego istnienie Trójcy Świętej. Przez to byli skazani na banicję i uciekli do Prus Książęcych, w skład których wchodziły właśnie jeziora mazurskie i stąd obecność tych Panów przy projektowaniu kanału.

Jednakże dopiero w 1911 roku powstał ostateczny projekt Kanału Mazurskiego, czyli w czasach gdy Mazury były już niemieckie. Projekt zakładał kanał o dł 50 km, 111m różnicy poziomu wody do pokonania i wykonanie 10 potężnych śluz.

 Niestety I i II Wojna Światowa krzyżowały plany. Kanał został ukończony w 90%. Po wojnie, gdy nastąpił nowy podział granic, prace na kanale ustały. Obecnie kanał znajduje się na terytorium Polski i Obwodu Kaliningradzkiego